Royal Garden със специална изненада за своите последователи

Royal Garden със специална изненада за своите последователи

Royal Garden със специална изненада за своите последователи

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „СПЕЧЕЛИ УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПЕТЗВЕЗДНИЯ ХОТЕЛ BARCELÓ ROYAL BEACH“

1. Компания, отговаряща за промоцията
Компанията ПРАЙМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД (наричана по-долу Промоутърът), със седалище на бизнес адрес бул. „Дунав“ 5, Пловдив, България и регистрирана в съответствие с Търговския закон на Република България с номер EИK 204503727, организира тази  промоция, наречена „СПЕЧЕЛИ УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПЕТЗВЕЗДНИЯ ХОТЕЛ BARCELÓ ROYAL BEACH“, с цел да повиши информираността за промоцията на жилищен парк Royal Garden в социалните мрежи.

2. Времева рамка за участие
Участието в тази промоция е ограничено до продължителността на периода на кампанията. Участниците могат да участват в промоцията от 01.02.2023 г. от  часа, в който промоцията е обявена пред обществеността до 15/02/2023, 11:00 (Източноевропейско лятно време).

Royal Garden си запазва правото да преустанови, отложи, анулира или промени гореспоменатия период на продължителност, когато има обосновани причини и достатъчно публично оповестяване на това, което се реализира чрез уебсайта www.royalgarden.bg и социалните мрежи.

3. Легитимация за участие
Легитимиране
В тази промоция могат да участват лица над 18 години. Всички онези участници, които посочат грешни или неверни данни или които по принцип не отговарят на изискванията на настоящите правила, ще бъдат изключени от тази промоция. Независимо от изключването им, организаторът си запазва правото да предприеме всички правни действия, които сметне за подходящи срещу нарушителите на тези правила.

Участието в тази промоция е безплатно и е отворено за всички потребители, които отговарят и приемат тези Правила.

Изключения
Служители и роднини до втора степен на родство на ПРАЙМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД и на всички свързани с тях компании, които са свързани с промоцията и всички онези компании, включени в тази промоция, не могат да участват в нея.

4. Територия
Териториалният обхват на тази промоция е международен, не се ограничава само до жителите на определена държава.

5. Описание на наградите
Тази промоция има 1 награда, присъденa на 1 победител.
Всяка награда ще се състои от:
Две нощувки за двама с включена закуска в хотел Barceló Royal Beach в Слънчев бряг, България.

Наградата не включва самолетни билети или всякакъв вид транспорт, само изхранване и нощувка. Началният срок за използване на наградата е 1 юни 2023г, а крайният е 30 септември 2023г.

Датите ще зависят от наличието на стаи в хотела и трябва да бъдат съгласувани преди самото пристигане в хотела.

Наградата ще се счита за изтекла автоматично и окончателно:
- Ако победителят не отговори на личното съобщение във Facebook, което ще бъде изпратено, за да го/я уведомим, че е спечелил/а този конкурс в рамките на 5 (пет) дни след края на конкурса, като приеме наградата.
- Ако победителят отмени вече направена и потвърдена от хотела резервация по причини, за които хотелът не отговаря.

За да се наслади на наградата, победителят, след като бъде информиран от Royal Garden за предоставянето на горепосочената награда, трябва да избере датите за резервацията (дата на пристигане и дата на заминаване), като се съобрази с наличността за настаняване. Трябва също да се свърже с организаторите на тази промоция, като изпрати имейл на sales@royalgarden.bg

- Организаторът не носи отговорност за начина на използването на наградата.
- Отказът от наградата няма да даде право на обезщетение.
- Наградите са посочени в тези правила.
- В никакъв случай наградата не може да бъде заменена за нейната еквивалентна парична стойност, нито ще подлежи на промяна по искане на победителя.

Участникът се съгласява, че Royal Garden няма да плаща такса, разходи или възмездие от какъвто и да е вид, освен наградата, договорена за победителя в промоционалната акция. По-специално и чрез идентификация, но не само, всички разходи за транспорт, допълнителни и извънредни услуги, храна и поддръжка (в случай, че не са включени в режима на престой в хотела), както и данъци и доплащания, свързани с престоя, обект на тази резервация и извън приложимия режим, ще се поемат от спечелилия наградата, оставяйки хотел Barceló Royal Beach освободен от всяко задължение в това отношение.

Участникът, получил награда, не може да я предаде по никакъв начин на трети лица; за тази цел победителят трябва да бъде пряко и лично включен като задължителен бенефициент на резервацията, освен ако изрично не е разрешено друго от организатора на промоцията .

6. Механика на промоцията
Участието в промоционалния жребий изисква следните действия от страна на потребителите:

- Харесайте страницата на Royal Garden във Facebook

- „Напишете в коментар под постa трите думи, които описват мечтания дом, в който ще се влюбите от пръв поглед“ на публикацията „СПЕЧЕЛИ УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПЕТЗВЕЗДНИЯ ХОТЕЛ BARCELÓ ROYAL BEACH“, на линка:,
https://business.facebook.com/photo.php?fbid=645687224228826&set=p.645687224228826&type=3

* Публикацията ще бъде публикувана на страницата във Facebook (https://www.facebook.com/royalgardenplovdiv ) на 01/02/2023, за да привлече вниманието на потребителите и да ги покани да участват.

Със самото си участие в настоящата промоция, протребителят декларира изричното си съгласие и предоставя правото на Royal Garden да обяви името на победителя в промоцията на официалната страница на Royal Garden във Facebook на 15/02/2023.

Royal Garden ще обяви победителя в публикацията на „СПЕЧЕЛИ УИКЕНД ЗА ДВАМА В ПЕТЗВЕЗДНИЯ ХОТЕЛ BARCELÓ ROYAL BEACH“ на 15.02.2023 г., както и ще се свърже с него/нея чрез лично съобщение във Facebook.

(i) Победителят трябва да отговори изрично, дали приема наградата в рамките на пет (5) дни след получаване на съобщението с потвърждение от Royal Garden, като наградата се счита за отхвърлена и изтекла, ако няма отговор в гореспоменатия период, и

(ii) Победителят трябва да предостави пълни данни (име и фамилия, гражданство, дата на раждане, адрес на пребиваване, телефонен номер за контакт, паспорт или национален идентификационен номер, електронен адрес, както и всички други подробности, които Royal Garden може евентуално да поиска, за да потвърди самоличността Ви и да потвърди спазването на правните основания. С оглед на което декларира изричното си съгласие за предоставяне на същите и обработката им във връзка с провежданата промоция. Декларирането на съгласието по смисъла на предходното изречение се извършва с акта на участие в промоцията.

След като тези проверки са извършени с благоприятен резултат, Royal Garden ще поиска победителят да предложи дати, за да се наслади на наградата.
Приемането на тези правни основания предполага, че името на победителя може да бъде публикувано от Royal Garden, в който и да е от неговите канали и / или социални мрежи през петнадесетте (15) дни след края на тази промоция.
Задължително условие за получаване на наградата на тази промоция е, че потребителите правилно спазват описаните начини за участие.
Ефективното предоставяне на наградата ще бъде обусловено от това, че спечелилият отговаря на условията, посочени в тези правила, и верността на данните, предоставени от спечелилия към Royal Garden.
Royal Garden си запазва правото да отменя и изключва автоматично и без предизвестие всеки участник, който смята, че не спазва условията за участие, използва неправилно или злоупотребява с промоцията.

7. Лични данни
В съответствие с действащото законодателство относно политиката за защита на личните данни, ПРАЙМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД уведомява, че личните данни, предоставени от участниците в тази Промоция, ще бъдат включени във файл, собственост ПРАЙМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД. Тази информация винаги ще бъде разглеждана в пълна конфиденциалност и сигурност и в пълно съответствие с правилата за защита на личните данни. Спечелилите награди ще бъдат избрани на случаен принцип от всички участници. Всички данни, предоставени за участие в промоцията, ще бъдат унищожени не по-късно от 3 месеца след нейното приключване. Участниците, избрани като победители в тази промоция, ще трябва да предоставят своите необходими лични данни (име, фамилия, имейл и пълен адрес), за да може наградата да им бъде дадена. Тези данни ще бъдат третирани с пълна конфиденциалност и при стриктно спазване на действащото законодателство, което се прилага при обработката на лични данни и ще бъдат съхранявани за времето, необходимо за предоставяне на наградата (приблизително по-малко от три месеца). Участникът дава пълно и изрично съгласие ПРАЙМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД  да се свърже с победителя. След предоставяне на наградата всички данни ще бъдат унищожени.

Във всеки случай победителят, който съобщава своите данни, има правата, признати в Общите регламенти за защита на данните, за достъп, коригиране и изтриване на данните, искане за преносимост на същите, противопоставяне на използването им, и искане на ограничаването им, като могат да го направят чрез имейл, адресиран до dpo@barcelo.com, включително в темата за GDPR. Трябва обаче да Ви посъветваме, че отмяната на Вашите данни преди края на тази промоция ще означава невъзможност да продължите да участвате в нея.

8. Участие чрез социалните мрежи
Facebook не спонсорира, не одобрява или по друг начин не администрира тази промоция, нито е свързан с нея. По този начин изрично е заявено, че Facebook е напълно отделен от тази промоционална акция. Участниците освобождават Facebook от всякаква отговорност, произтичаща от развитието на тази промоция.

Потребителите ще носят отговорност за своите собствени коментари и / или публикации, което освобождава Royal Garden и ПРАЙМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД от всякаква отговорност, получена от съдържанието, предоставено от посочените потребители.

Публикации, намекващи и / или съдържащи сексуално, насилствено, оскверняващо, расистко, дискриминационно или клеветническо съдържание, както и заплахи или обиди, които могат да нарушат чувствителността на обикновения човек или да подбудят към незаконно поведение, няма да бъдат допускани. По същия начин, публикации, които нарушават правата върху интелектуалната и / или индустриалната собственост, неприкосновеността на личния живот или които нарушават друг вид права на трети страни, няма да бъдат допускани. Във всеки случай Royal Garden си запазва правото да премахва публикации и да изключва от участие онези потребители, чиито публикации показват неподходящо съдържание и да информира Facebook.

Всички участници в тази промоция гарантират:
(i) че са притежатели на всички права на експлоатация, свързани с интелектуалната собственост на всички онези изображения или снимки, които той/тя публично комуникира и предоставя на разположение в рамките на настоящата промоция, или да получат изричното съгласие и/или лиценз от притежателя на такива права и следователно публикуването на изображения в рамките на настоящата промоция да не нарушават правата на трети страни;

9. Ограничения на отговорностите
Освен всичко друго, Royal Garden не носи отговорност:
- За повреди или инциденти в телекомуникационните системи, които възпрепятстват достъпа или нормалното функциониране на приложението.

10. Всички права запазени
Организаторът си запазва правото да изключи от промоцията онези, които злоупотребяват с нея, извършват измамни действия или нанасят вреди на други участници, или създават спекулации или бизнес системи. В случай, че Royal Garden или която и да е организация, която е професионално свързана с тази промоция, открие някаква аномалия или подозира, че участник пречи на нормалното функциониране на промоцията, като незаконно променя своите записи чрез някаква техническа или компютърна процедура или извършва някаква измама и действия, които са в противоречие с тяхната прозрачност, Royal Garden си запазва правото да отмени или дори да оттегли наградата автоматично и без никакво обяснение на всички участници, които са се възползвали пряко или косвено от този вид измамни действия и може също така да упражни всички граждански или наказателни действия, които могат да съответстват.

В този смисъл Royal Garden декларира, че е осигурил подходящите технологични механизми и поддръжка за откриване на всякакви възможни измамни, аномални или измамни действия, които се опитват да афектират нормалното участие в тази промоция, като регистрация в промоцията на същото лице чрез различни профили във Facebook.

Royal Garden си запазва правото да предприеме правни действия срещу тези лица, които извършват всякакъв вид действия, които биха могли да се считат за манипулация или фалшификация на промоцията.

Royal Garden не носи каквато и да е отговорност за вреди от всякакъв характер, които могат да се дължат на временната липса на наличност или функциониране на работата на услугите, чрез които се участва в промоцията, на разочарованието от полезността, която потребителите може да им приписват, и по-специално, макар и не изключително, на невъзможност за достъп до различните страници и изпращането на отговори за участие чрез Интернет или телефонни комуникации, активирани за тази цел.

11. Други съображения
Наградата от тази промоция ще бъде подчинена на действащите във всеки момент данъчни разпоредби и разпоредбите за тяхното прилагане. Този приложим регламент може да наложи данъчно облагане върху горепосочената награда, в зависимост от местожителството на победителя и стойността на наградата. Във всеки случай пълните фискални разходи се поемат от победителя, както и получените данъчни задължения. Във всеки случай победителят ще бъде отговорен за спазването на всички данъчни задължения, които могат да възникнат от получената награда.

12. Приемане на фундаментите
Участието в промоцията предполага пълното приемане на тези правила и изразеното представяне на тълкувателните решения, взети от Royal Garden. Без да се нанася вреда на приемането на победителя чрез цифров формат, победителят може да бъде помолен да представи писмен документ, приемащ всички условия на промоцията.

13. Модификации
Royal Garden си запазва правото да промени, да спре или да разшири тази промоция, като предварително уведоми за това.

14. Приложимо право и юрисдикция
Тази промоция е регулирана от действащото българско законодателство. За наличието на всеки спор, който може да възникне по отношение на тълкуването или прилагането на тези правила, Royal Garden и участниците в тази промоция изрично се съгласяват да се подчинят на юрисдикцията и компетентността на съдилищата на Република България с изричен отказ на всяка друга тяхна юрисдикция, която може да съответства, без да се засяга прилагането на задължителните разпоредби за потребителите и ползвателите.

 

Контакт с нас

Не се колебайте да се свържете с нас, ние ще ви отговорим възможно най-скоро