Обява

Обява

Обява

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за OBOC, ДВ, 6p. 25/2003г., изм. и доп.)

Искрен Михайлов Климентов, Управител на дружеството „И АР БИ ПРОПЪРТИ СЪРВИСИЗ СОФОИЯ“ АД, ЕИК 131476831
/наименование на физическо и юридическо лице, адрес/

СЪОБЩАВАТ
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

“Нова спринклерна инсталация на ресторант към “ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ“, УПИ I – за обществено строителство, кв.487. м. “Центъра“, гр. София“
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Добромир Василев, тел. 0879 249 269
/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Контакт с нас

Не се колебайте да се свържете с нас, ние ще ви отговорим възможно най-скоро