header_1920x456_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Индустриални имоти

Галакси Инвестмънт Груп притежава и управлява индустриални имоти на ключови локации. компанията развива индустриални зони, отдава складове под наем и предлага парцели подходящи за индустриални дейности в цялата страна

Галакси Инвестмънт Груп управлява и развива разнообразно портфолио от индустриални имоти. Компанията предлага индустриални парцели в цяла България, развива индустриални зони и отдава под наем складови бази и логистични центрове на ключови локации. Всички те притежават множество конкурентни предимства част от които са отлична инфраструктура и наличие на квалифицирана и многоезична работна ръка в близост.

Познавайки отлично изискванията за развитие на индустриални проекти и изискванията на компаниите в сектора Галакси Инвестмънт Груп подпомага развитието на успешни инвестиции. През годините са създадени успешни партньорства с фирми от различни индустрии привлечени от атрактивността на индустриалните ни имоти и от благоприятните условия, които предлага страната ни за развитие на различни производства.

България е разположена на основен кръстопът между Европа и Азия и има добре развита пътна инфраструктура. През нея минават пет от десетте Пан-Eвропейски транспортни коридори (Коридори IV, VII, VIII, IX и X). Морският и речният транспорт (Черно море и река Дунав) улесняват търговията с региона.

Страната е член на Европейски съюз от 2007 г. и поддържа фиксиран курс към еврото.

Във фискалната политика на България са заложени конкурентни данъци: 10%  корпоративен данък, 10% данък върху личните доходи, 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)

Работната ръка в страната е високо квалифицирана и многоезична. Разходите за труд за промишлена дейност са с 40-60% по-ниски в сравнение с тези в Централна и Източна Европа. България е с едни от най-ниските оперативни разходи в ЕС.