КОНСТАНТИН БОЯДЖИЕВ, УПРАВИТЕЛ НА „ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“: ТРЕНДЪТ НА ПОЛОЖИТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР ГРАДСКИ ХОТЕЛИ В СОФИЯ ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ

GIG hotels_700x400_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

19 септември 2017, Пловдив

Г-н Бояджиев, какви са тенденциите при съвременните градски хотели в България и в света, как генерално се променят клиентите и съответно хотелските съоръжения?

Мога смело да заявя, че по отношение на съвременните градски хотели България като материално-техническа база се позиционира във високия сегмент. Има още какво да се желае за нивото на обслужване, но това е комплексно предизвикателство, обусловено от нивото на персонала. Трендът при градските хотели е към повишаване на квалификацията на персонала, а целта – подобряване на услугата и изравняване с най-добрите международни практики и нива. Хотелиерският бизнес в страната все по-често търси начини за въвеждането на съвременни технологии, които да направят процесите по търсене, резервиране и обслужване на гости по-интуитивни и удобни. Пример за такива технологии са въвеждането на умни приложения, виртуална рецепция и смарт инфраструктура в стаите. Клиентите вече са по-информирани, имат лесен достъп до голям обем от информация, имат възможност бързо да получават отзиви и да дават коментари. И всичко това е лесно видимо през социалните мрежи и туристическите платформи. Това ги прави не само активни участници в пазара на хотелиерски услуги, а и основен фактор за неговото съществуване. Хотелиерите от своя страна трябва да имат актуално онлайн присъствие, да търсят
активно обратна връзка от клиентите и да следят във всеки момент за тяхната удовлетвореност.

Какво е състоянието на столичния хотелски пазар в момента и как оценявате тенденциите?

Столичният пазар е изключително динамичен през последните 2 години, като доминират участниците с българска собственост и мениджмънт. Въпреки ограничения дял на международните вериги в страната има заявен интерес от тяхна страна за откриване на нови хотели и за брандиране на съществуващи. Това се дължи на ускорението, което получи градският туризъм в София. Освен традиционните бизнес пътувания българската столица набира популярност и като желана дестинация от чужденците за уикенда – кратките туристически посещения (т.нар. city breaks). Катализатор на този процес е експанзията на нискотарифните авиокомпании, които за последните две години увеличиха в пъти полетите си от и до София. Нещо повече – според данните на националната статистика за май две трети от чуждестранните туристи в страната предпочитат луксозни хотели. В хотелите с четири или пет звезди са реализирани 79.7% от общия брой нощувки на чужденци през май.
Очаквам тенденцията за развитие на хотелиерския бранш да се запази, което ще направи бизнеса по-рентабилен и ще доведе до навлизане на повече международни участници в него.

Може ли да припомним участието на "Галакси Инвестмънт Груп" на хотелския пазар в България, направените сделки, инвестиции и планове за развитие? Каква е вашата прогноза за развитието на сектора в близка и средна перспектива? Има ли възможност за навлизане на нови участници на пазара като Hyatt Regency за нови сделки?

„Галакси Инвестмънт Груп” ООД има дългогодишен опит в привличането на признати световни брандове в туристическия сектор. В нашето портфолио влизат както ваканционните хотели Barcelo Royal Beach и Majestic Beach Resort, така и градските Hilton Sofia и Radisson Blu. След приключване на започнатите реконструкции и реновиране на последния хотел неговото управление ще бъде поето от InterContinental, които влизат за пръв път в България.

Нашата прогноза е, че трендът на положително развитие на сектор градски хотели в София ще се запази. Както споменах, това се дължи, както на подобрения бизнес климат в страната, така и на откриването на нови дестинации от авиокомпании като RyanAir и WizzAir. Председателството на България в ЕС догодина допълнително ще популяризира София като актуална бизнес и туристическа дестинация. През този период София ще бъде посетена от голям брой гости от европейските институции и техните семейства, като в голямата си част това ще бъдат хора, които идват в страната за пръв път. Ако се запази устойчивата тенденция за ръст на заетостта и приходите, през следващите няколко години има възможност за навлизане и на нови участници на пазара на 4- и 5-звездни хотели в София.

Какви са основните параметри на IHG Sofia и Hilton Sofia като показатели на хотелите? Какъв е техният бизнес сегмент и таргет клиентска група?

В хотелиерския бизнес най-важните измерими показатели са заетостта, средната цена и RevPAR (приход от налична стая). Спрямо тези индекси като собственици можем да кажем, че Radisson Blu и Hilton Sofia традиционно заемат челните места в сектор градски хотели в София. Успяваме устойчиво да реализираме ръстове и по трите показателя с всяка следваща година. Целевата клиентска група и на двата хотела е сходна: индивидуалните бизнес гости, корпоративни клиенти, обиколни групи, гости с дългосрочен престой в дестинацията и др.

Може ли да уточним спецификите на архитектурно-дизайнерските и функционалните изисквания на веригите IHG и Hilton?

Международните хотелиерски вериги имат изключително ясни изисквания и последователен подход в тяхното прилагане. На първо място е осигуряването на безопасността и сигурността на гостите – това е интегрирано във всяка част на проектите, по които работят. Следващи по важност са високият комфорт на посетителите и оперативната
организация на обектите, така че те да бъдат максимално функционални. Като финален етап всичко изброено се облича в най-съвременните тенденции за дизайн и визия, с поглед към следващите поне 10 години.

Източник: Списание "Градът"